Stichter WTC Zammel overleden.

Stichter WTC Zammel is op vrijdag 24 april van ons heengegaan.

Alvast onze steunbetuiging aan de ganse familie.