WTC Zammel zag het levenslicht in 1980 onder de naam ‘WTC Suzanne’ genoemd naar de waardin van hun clublokaal Café Voetballokaal op het kruispunt te Zammel. De toen-malige oprichters waren Jos De Boel, Bon Mannaerts en Charel De Pooter . Het was Charel die de club in haar eerste levensjaren sponserde. Er werd tussen half maart en half oktober op zondagvoormiddag in groep gefietst.
Om aan de nodige centen te geraken organiseerde de club in het winterseizoen diverse cyclocrossen binnen de WTK (Wielertoeristen Kempen), temeer daar meerdere clubleden door de veldrit-microbe gebeten waren. De roots van de huidige Zammelse Fietsdag gaan terug tot 1985 met de organisatie van “De 75 km van WTC Suzanne” voor wielertoeristen. Het werd een jaarlijks terugkerende inrichting. In 1989 hadden we 320 deelnemers.
In 1990, tijdens hun tiende levensjaar, werd de club uitgeroepen tot “Sportclub van de Stad Geel”, en dit omwille van hun prima clubwerking en uitstraling naar buiten toe : hun eerste “Zammelse Fietsdag”, nu zowel voor wielertoeristen als voor recreanten, verving hun “75km” en werd meteen een schot in de roos. Wat zeker ook heeft meegespeeld was hun deelname aan ‘De Gordel rond Brussel’ die toen nog in zijn kinderschoenen stond. ‘De mannen van Suzanne’ werden de ganse tocht gevolgd door een BRT-cameraploeg. ‘s Avonds na het TV-journaal voelden alle clubleden zich even BV….het was mooi geweest …

Voor de Zammelse fietsdagen werden in 1997  de afstanden 15- 45-en 75 km. Hierdoor steeg het aantal deelnemers naar  612. In 2004 waren de afstanden 15 – 45 – 60 en 75 km. In 2005 is de 95 km erbij gekomen. Ons record aantal deelnemers aan de ZF is in 2007 behaald , op 1 dag bij prachtig zomerweer 1717 deelnemers ,dat was toen nog in de parochiezaal van Zammel. In 2008 zijn we naar de kantine van KFC Zammel overgestapt.

Sinds 2012 hebben we een 2-daagse Zammelse fietsdagen georganiseerd. Momenteel zijn er 6 afstanden met als langste afstand 125 km. Ons record werd bijna gebroken in 2017 : 1699 deelnemers.

Toen halverwege 1997 Suzanne besliste om te stoppen met haar café-uitbating en het ledenaantal intussen wat was afgenomen vreesden sommigen voor het bestaan van de club. We hadden toen nog maar 22 leden. Maar niets was minder waar want na een enkele maanden van dolen en zoeken vonden ze een  nieuwe thuishaven namelijk bij Irma, Nicole, Roger en Dirk van Sportec, de tennisclub van Zammel.
Vanaf begin 1998 zorgde de warme ontvangst na elke fietsuitstap, de gezelligheid achteraf en de clubinteresse van de uitbaters ervoor dat ieder lid zich echt thuis voelde. Ook werd er van dan af gefietst in 2 groepen : de A’s en de B’s (het verschil zit hem in afstand en snelheid). De opwaartse trend werd opnieuw ingezet … Begin 2001 werd de club omgedoopt tot ‘WTC Zammel’ en zorgden de clubkas en de sponsors voor een nieuwe basisuitrusting.

Sinds 2015 hebben we ook een C-ploeg die vooral uit vrouwen bestaat.

Er zijn tot heden 5 voorzitters geweest, met 19 personen die ooit in het bestuur hebben gezeten. Over bijna 40 jaar, zijn er ongeveer 175 leden die ooit aangesloten geweest zijn bij onze wielerclub. We hebben 9 x een andere wieleruitrusting gehad in die jaren.

Ons maximum aantal leden hadden we in 2021: 84 leden.

Dit alles, gepaard gaande met een goede clubwerking en een prima onderlinge verstandhouding, zorgt ervoor dat het prettig fietsen is bij WTC Zammel.