• Men is lid van de club zodra het lidgeld betaald is.
 • Zorg ervoor dat uw fiets en kledij in orde zijn.
 • Bij elke clubuitstap dient ieder lid, om publicitaire redenen, steeds de clubkledij te dragen.
 • Een fietshelm is verplicht!  Geen helm =  geen clubpunt.
 • We zorgen dat we op tijd aanwezig zijn, er wordt stipt op tijd vertrokken.
 • We hebben eerbied voor alle andere weggebruikers.
 • Verkeersborden, voorrangsregels en rode lichten worden gerespecteerd.
 • Kruisen van wegen doen we in groep en pas indien iedereen gelijktijdig kan oversteken.
 • Links en rechts afslaan doen we samen in groep op de reglementaire manier. We minderen tijdig wanneer we een kruispunt naderen.
 • Wij fietsen als een disciplinaire groep, iedereen blijft op zijn lijn en naast elkaar fietsen, niet tussen de 2 voorgangers.
 • Het invoegen bij tegenliggers of vernauwingen gebeurt op de volgende manier: rechts blijft aan kop, wie links rijdt voegt steeds in achter de renner die rechts van hem rijdt. Dus vlot ritsen.
 • Wekelijks zorgt een lid van de A- en/of B-ploeg voor een rit volgens de opgestelde kalender.
 • We  hebben respect voor elkaar en voor diegene die de rit heeft.
 • Starten doen we de eerste kilometers aan een rustig tempo. Wisseling aan de kop gebeurt om de 3 km. De ritverantwoordelijke houdt hier toezicht op.
 • We houden rekening met de leden die al eens een mindere dag hebben en passen ons tempo aan. Voor de A’s: een rit is geen koers, hou je aan de opgelegde snelheid: hard rijden doe je best tijdens een training in de week. We zorgen ervoor dat iedereen na de rit nog kan genieten van zijn drank.
 • De koprijders verbinden er zich toe om de rest van de groep over het parcours tijdig te informeren door middel van een enkelvoudige schreeuw (kot – tegenligger – otto – blondje  …)   en/of een passend gebaar. Iedereen geeft dit door zodat de laatste renners dit ook zien of horen.
 • Wij houden bij het uitwerken van een rit voor de B’s rekening met een gemiddelde snelheid van 27 km/uur zodat we tijdig onze koffie of … kunnen nuttigen.
 • Bij materiaalpech kan de rit eventueel ingekort worden = kortste weg naar thuisbasis of drank.
 • Bij pech zal het niet getroffen gedeelte van de groep zonder enige blijk van irritatie wachten tot aan het euvel verholpen is. Enige daadwerkelijke bijstand is niet verplicht doch    wenselijk.
 • Na een tussenstop, bevoorrading of plaspauze vertrekken we samen. En niet iedereen apart.
 • Deelname aan een rit die op de kalender staat, geeft recht op 1 clubpunt. Je kan maar 1 clubpunt per week verdienen, ook al heb je die week meerdere ritten gereden (vb. gast rit + rit op zondag).
 • Bij een gast rit kan er alleen een punt toegekend worden als deze gereden wordt in de clubkledij van WTC Zammel.
 • Het bestuur is gemachtigd om bij een zware overtreding en dit in overleg met de betrokkene(n), een clubpunt af  te nemen.
 • Wij zijn milieubewust, wij gooien niets weg maar houden afval in onze achterzak.
 • Ieder lid is ertoe gehouden de spelregels na te leven en zich onderweg niet te laten verleiden door competitiedrift.
 • Wij zijn wielertoeristen, en proberen te genieten van elke rit, wij zijn GEEN wielerterroristen